KONTAKT

Dane kontaktowe

 
TOMPOL s.c. Tomasz Kozłowski, Tomasz Kurpisz
ul. Modelarska 13
64-100 Leszno, Strzyżewice
tel/fax 65 526-25-14 
 
 
 
Sprzedaż mieszkań:
 
Roksanes Żukowski lic. nr 7867
tel. kom. 508 240 831
email: r.zukowski@stepien.org.pl
Biuro sprzedaży ABN STEPIEŃ
 
Strona producenta mieszkań:

www.tompol.net
 
 

Nota prawna

Zastrzeżenia prawne 

Właścicielem i operatorem niniejszej witryny internetowej  jest TOMPOL S.C. Serwis nasz ma charakter informacyjny, a  materiały przedstawione na naszej stronie są dostępne nieodpłatnie. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią w żadnym wypadku świadczenia usług doradztwa ani jakichkolwiek innych usług. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w oparciu o informacje zawarte na niniejszej witrynie zalecane jest zasięgnięcie porady w TOMPOL S.C. lub u innego kompetentnego specjalisty lub prawnika.

 Zamieszczone oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. TOMPOL S.C. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich. W żadnym wypadku TOMPOL S.C.  lub pracownicy TOMPOL S.C. nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się w niniejszej  witrynie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

TOMPOL S.C. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do niniejszej Witryny, a także za jakiekolwiek wady witryny mogące narazić użytkownika na szkodę, a w szczególności za rezultaty działania szeroko rozumianych wirusów komputerowych.

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny podlega ochronie przepisami prawa autorskiego. Prawa z tego tytułu przysługują TOMPOL S.C. i są zastrzeżone. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w niniejszej witrynie może stanowić naruszenie praw autorskich. Żadne materiały znajdujące się w niniejszej Witrynie, w tym tekst, grafika i kod programistyczny, nie mogą być udostępniane publicznie, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody TOMPOL S.C.. Zgoda taka może zostać wydana pod warunkiem zapewnienia czytelnego oznaczenia praw autorskich i źródła informacji ((C) Copyright by TOMPOL S.C.

Dane Osobowe
Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy Państwa, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Dane te będą przetwarzane przez TOMPOL S.C. jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z Państwem za pośrednictwem niniejszej witryny oraz poczty elektronicznej, telefonicznie lub listownie, jeśli został podany numer telefonu i adres. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawienia lub całkowitego usunięcia.

Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie przez TOMPOL S.C. ograniczonego zakresu informacji w związku z wykorzystaniem tzw. "cookies" (tzn. małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia z Witryną). Cookies używane są w celu zwiększenia komfortu użytkowania naszej witryny oraz badania ogólnego ruchu użytkowników w witrynie, nie są natomiast wykorzystywane przez TOMPOL S.C. w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników.

TOMPOL S.C. zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszych zasad o ochronie danych osobowych i ochrony poufności w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią umowy ani porozumienia między TOMPOL S.C. a użytkownikiem witryny.