FINANSOWANIE

Zdolność kredytowa

 

"Rób więcej niż to, o co Cię proszą i dawaj od siebie więcej niż to, co jest oczekiwane"

Czy powinniśmy wziąć kredyt?

 Nie biegaj po bankach, u nas banki czekają na Ciebie!

Zdolność kredytowa

Jeśli zamierzasz kupić mieszkanie na kredyt, pierwszą rzeczą, jaką warto zrobić jest oszacowanie swojej zdolności kredytowej, czyli określenie, na jaki kredyt możesz liczyć. Pozwoli to skoncentrować się na poszukiwaniu takiego mieszkania, które cenowo będzie się mieścić w granicach tego, na co cię stać. Banki ograniczają bowiem kwotę, którą mogą pożyczyć każdemu klientowi - zależy ona od jego sytuacji finansowej. Bankom zależy, aby kredytobiorca był w stanie regularnie spłacać raty kredytu.

Zdolność kredytowa to pojęcie płynne - nie ma jednej obiektywnej granicy zdolności, każdy bank ocenia to inaczej, bo i maksymalna kwota, jaką można pożyczyć zależy w dużej mierze od konkretnych warunków panujących w danym banku, jak też od ryzyka, jakie dany bank jest w stanie zaakceptować. W efekcie, może się zdarzyć, że w jednym banku możesz mieć zdolność kredytową na daną kwotę, a w innym możesz jej nie mieć. Niektóre banki są bardziej restrykcyjne pod tym względem, a inne mniej. Efektem jest jednak także różnica w warunkach kredytów - jeżeli masz gorszą sytuację finansową, to nawet jeżeli bank udzieli ci kredytu, musisz liczyć się z gorszymi warunkami (np. wyższym oprocentowaniem). Bank w ten sposób rekompensuje sobie wyższe ryzyko, jakie ponosi, wyższymi przychodami z kredytu.

Ogólny sens badania zdolności kredytowej opiera się na prostym pytaniu - czy będzie cię stać na spłacanie miesięcznej raty kredytu? Na samym początku warto więc sobie samemu zadać to pytanie. Pomocny może być tu prosty kalkulator kredytu. Przy zadanej kwocie, oprocentowaniu i okresie spłaty, pozwala on obliczyć miesięczną ratę kredytu. Dokonanie takiego obliczenia da ci wyobrażenie o tym, jaki wpływ będzie miał kredyt na twoje miesięczne wydatki.

Również bez sięgania do skomplikowanych "kalkulatorów zdolności kredytowej" - niekiedy dostępnych w internecie, ale nie dających nigdy pewnych i jednoznacznych wyników - możesz samodzielnie oszacować swoją orientacyjną zdolność kredytową. Podstawowe zasady dotyczące tego, jak powinna być obliczana zdolność kredytowa zawiera tzw. Rekomendacja T wydana w lutym 2010 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomencja T mówi, że jeśli Twój dochód mieści się poniżej średniej krajowej (ok. 2.300 PLN netto), miesięczne raty kredytów i innych zobowiązań finansowych (np. alimentów) łącznie z ratą kredytu, który chcesz zaciągnąć, nie mogą przekroczyć 50% dochodów netto. Jeśli zarobki są wyższe, poziom ten nie może przekroczyć 65%. Podsumowując, jeśli zarabiasz 2.000 zł netto i nie masz żadnych kredytów ani innych stałych zobowiązań finansowych, maksymalna rata, jaką możesz płacić to 1.000 zł miesięcznie. Jeśli zarabiasz 4.000 zł netto, w niektórych bankach możesz dostać kredyt, którego rata wyniesie nawet 2.600 zł. Oczywiście powyższe wartości są maksymalne, tak więc niektóre banki mogą przyjąć mniejsze limity, przy których Twoja zdolność kredytowa będzie niższa. Ponadto, dokładne badanie zdolności kredytowej przez bank odbywa się dopiero po złożeniu wniosku kredytowego, związanego już z konkretną nieruchomością, którą chcesz kupić. Tym niemniej, jeśli rata kredytu, jaki chcesz wziąć, jest znacznie niższa niż 50% Twoich dochodów netto, raczej nie powinno być problemów z uzyskaniem takiego kredytu.

Główne czynniki, które banki biorą pod uwagę, oceniając sytuację finansową kredytobiorcy pod kątem wnioskowanego kredytu, są następujące:

- okres, na jaki chcesz wziąć kredyt (im dłuższy, tym łatwiej go dostaniesz);

- waluta kredytu (warunki obliczania zdolności dla kredytów w walutach obcych są bardziej restrykcyjne);

- poziom twoich stałych miesięcznych dochodów (im większe, tym lepsze);

- sposób uzyskiwania dochodu (najkorzystniej oceniana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż jest uważana za najbardziej stabilną formę zatrudnienia; tym niemniej, szansę na kredyt mają także osoby zatrudnione w inny sposób, np. na umowę zlecenie lub prowadzące samodzielną działalność gospodarczą);

- czy masz jakieś oszczędności, a w szczególności - czy masz tzw. "wkład własny", czyli czy opłacisz część kupowanej nieruchomości z własnych pieniędzy;

- czy posiadasz inne kredyty (w tym także limity kredytowe na rachunkach, karty kredytowe - obniżają one zdolność kredytową, gdyż stanowią dodatkowe potencjalne zadłużenie);

- jak wysokie są koszty utrzymania kupowanego mieszkania oraz jaka jest kwota twoich stałych miesięcznych wydatków;

- ile osób jest w twoim gospodarstwie domowym.

Poza tym, brane są też często pod uwagę inne czynniki, np. miasto, w którym mieszkasz lub kupujesz mieszkanie (jeżeli jest ono w dobrej lokalizacji, zwiększa się szansa, że jego wartość szybko wzrośnie, a co za tym idzie zabezpieczenie hipoteczne stanie się dla banku pewniejsze), jak długo trwa zatrudnienie u obecnego pracodawcy (zwykle wymagane jest minimum 6 miesięcy), itp.

Od twojej sytuacji finansowej zależeć też będzie, czy będziesz w stanie wziąć kredyt tylko w ratach równych (raty są wtedy takie same co miesiąc), czy będziesz mieć do wyboru także kredyt w ratach malejących, tj. takich, w których co miesiąc spłacasz tę samą kwotę kapitału, a z każdym miesiącem kwota odsetek jest mniejsza - ten rodzaj kredytu powoduje, że raty są wysokie na początku okresu kredytowania, ale szybciej spadają, ponieważ kapitał, od którego naliczane są odsetki, szybciej się zmniejsza.

Jeżeli chcesz zbadać swoją zdolność kredytową w różnych bankach, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy naszego doradcy kredytowego, który zbada Twoją indywidualną sytuację i wskaże najlepsze oferty banków oraz pomoże przejść przez cały proces uzyskiwania kredytu, aż do podpisania umowy.
Złóż wniosek o kredyt z doradcą firmy ABN STĘPIEŃ NIERUCHOMOŚCI

Zapraszam, chętnie pomogę wybrać najlepszy kredyt.                                          

Ryszard Bugajski ,

tel. kom. 508 240 822                                     

e-mail: kredyty@stepien.org.pl